1998-2008

De Kluivers in kleur

In Waarland is de W4 (Wat Waarland Wekelijks Weet) een begrip en de Kluivenburgse variant K4 (Karnaval in Kluivenburg is Kluivers’ Klucht) verscheen in het jubileumjaar 1997-1998 voor het eerst in kleur. Op de voorkant sieren Prins Kluif II (Willem Veldt) en zijn hofdames Kelly Beemsterboer en Marleen Bes de omslag. De redactie van deze nieuwe K4 bestaat uit Jacco de Waard, Ton Masteling en Maikel Gielens. Naast de K4 verschijnt ook het lustrumboekje met alle hoogtepunten van de derde keer 11 jaar Kluivers.

Op 23 februari 1998 introduceren De Kluivers een nieuw fenomeen in het programma: de 55+-middag. De aanwezigen waren overigens zeker niet altijd 55+, maar het was toch een drukke middag met veel aandacht voor de grote tentoonstelling in Kluivenhoorn.

Op 7 november 1998 deed Prins Kluif II zijn laatste officiële daad, door nog voor de openingsavond van onze eigen vereniging op bezoek te gaan bij de buren in Knorrenburg. Zijn aftreden was namelijk aanstaande op 14 november van dat jaar, evenals het afscheid van Annemarie Kamper, Siem Bruin, Mart Schrijver en Kelly Beemsterboer. Mart en Siem werden hierbij uitgeroepen tot Erelid en Bianca van Raaij komt samen met Marleen Bes aan de zijde van de nieuwe Prins te staan als hofdame.
Die nieuwe Prins werd onthuld door een spectaculaire dans van de dansmariekes, waaruit Jacco de Waard als Prins Kluif III werd gepresenteerd. Ook werd Kluivenburg verrast met een geheel nieuwe functie: Annet Gielens werd de allereerste Hofnar der Kluivers!

Eind jaren ’90 werd carnaval niet alleen gevierd voor de Waarlanders, maar ook voor de basisschool in ’t Veld. Op de dinsdagochtend trokken er dan enkele Kluivers naar de school aan de andere kant van de brug, waar de plaatselijke jeugd een playbackshow hield. De aanwezige Kluivers fungeerden hierbij als jurylid.
In 1999 laaide ook de discussie weer op die niet alleen bij onze vereniging speelde, maar door heel het land: kan er nou wel of geen vrouw in de Raad van Elf?!?! In de kronieken wordt het antwoord niet expliciet gegeven, maar bij De Kluivers is het desalniettemin tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd.

In juni 1999 zag de Sportweek Waarland het levenslicht, waar De Kluivers vanaf het begin aan mee hebben gedaan. In het eerste jaar werd et team achtste.

Bezige Kluivers rijgen de acties aaneen

Begin van het nieuwe millennium en direct pakten De Kluivers uit met een aantal acties. Tegenwoordig is het heel normaal, maar in 2000 gingen we voor het eerst met steunkaarten langs de deuren. Hartverwarmend was de opbrengst door de dorpsbewoners, die de vereniging een warm hart toe dragen. Ook werd er dat seizoen een actie gedaan waarbij de leden zelfs naar Beverwijk trokken om kerstpakketten in te pakken. Alles om de kas te spekken en zo carnaval in Kluivenburg mogelijk te kunnen maken. Het zijn dit soort initiatieven die Kluivenburg uniek maken en waarom carnaval in zo’n klein dorp zo groots gevierd kan worden. Naast deze nieuwe acties was er ook de verkoop van amaryllisbollen, werd er kool verreden en werden er lelies geplozen.

Op 25 november 2000 moesten we improviseren omdat voor het eerst ons eigen Prinsenbal niet kon doorgaan. Er waren te weinig aanmeldingen, onder andere doordat er op dezelfde avond ook enkele andere feesten waren. De Kluivers trokken naar De Kwallentrappers in Schoorl om hun Prinsenbal bij te wonen.

Tijdens carnaval 2001 trokken De Kluivers voor het eerst sinds een aantal jaar weer op maandagmorgen naar Kluivenhof (Sabinahof). Na een aantal magere jaren voor het verzorgingshuis, waren we weer welkom en werd het zeer gewaardeerd door de bewoners. Tijdens de 55+-middag dat jaar deed de ‘Plopdans’ haar intrede, om even aan te geven hoe lang dat nummer al een klassieker is.

In augustus 2001 organiseerden (onder leiding van Maikel Gielens en Cor van Herk) de Kluivers een playbackshow in de Posthoorn. Ongebruikelijk tijdstip zo midden in de zomer, maar daarom niet minder leuk en succesvol: 11 optredens kwamen aan bod en werden door een vakkundige jury (Kees Stoop, Jordy Kuijs en Bob de Rooij (alias Arna Danenberg-Schuijt) beoordeeld.

Wederom nieuwe Prins

Op de openingsavond van 2001-2002 waren er al snel weer vele verschuivingen in de vereniging. Prins Kluif III trad terug als Prins en werd weer Raadslid, waardoor Adjudant Cor van Herk kon worden benoemd als Prins Kluif IV. Hij gaf zijn taak als Adjudant door aan herintreder Siem Stam. Ook van de Hofnar werd afscheid genomen en het zou nog vele jaren duren voordat daar opvolging aan gegeven zou gaan worden.

Tijdens de optocht van 2002 werd er veel aandacht besteed aan de nieuwe ‘Veldtemer’ Prins, maar na afloop van dit carnaval wist iedereen dat Prins Kluf IV een prima Prins zou zijn.

In september 2002 lanceerden De Kluivers hun eerste website, waar vele vrije uurtjes van Smeerkluif en Prins Kluif III Jacco de Waard in zijn gaan zitten. Vanaf dat moment waren de Kluivers dus ook online vertegenwoordigd.

Op 9 november 2002 werden weer een aantal wijzigingen in de hofhouding doorgevoerd, ditmaal bij de hofdames. Esther van Duin en Brenda Houtenbos zouden dit (zo zou later blijken) voor de komende 9 jaar gaan doen. Tevens trad Hein Jan Veeman aan als Raadslid, Karen Duin als bestuurslid, Patrick de Waard als medewerker en Jolanda Roozendaal en Nelleke Bruin werden nieuwe dansmariekes. Hein Jan, Karen en Patrick zouden hun inzet de komende jaren zeker laten gelden, wanneer zij uiteindelijk vaste waardes in het bestuur blijken te zijn. Er werd afscheid genomen van René Beers, Annemarie Roozendaal, Bianca van Raaij en Marleen Bes.

In Maastricht bestaat een carnavalsvereniging De Kluivers, precies zoals hier. Om eens kennis te maken trekken op 21 september 2003 een aantal (bestuurs-)leden naar het zuiden, alwaar men erachter kwam dat de feesten toch grotendeels overeen kwamen. Mooi om te zien dat we hier “boven de rivieren” ook het carnaval goed invulling kunnen geven.

Voor de tweede keer in de historie gelasten we ons Prinsenbal af wegens gebrek aan belangstelling eind 2003. Desalniettemin hebben De Kluivers een mooi uitje, omdat ze op 24 en 25 januari met de hele vereniging naar het Prinsenbal van De Kluivers in Maastricht gaan. Een seizoen later volgt het retourbezoek van de Zuiderlingen in Waarland.

Een memorabele 55+-middag vond plaats op 24 februari 2004: meer dan honderd bezoekers togen naar Kluivenhoorn, waardoor de zaal te klein was en De Kluivers op het podium moesten blijven zitten, omdat onze gasten alle stoelen hadden bezet. Een waar luxeprobleem, dat ook in de naderende jaren vaker zou voorkomen.

De grondlegger is niet meer
In juni 2004 overlijdt burgemeester Huisman van Harenkarspel plotseling. Hier staan ook De Kluivers (wegens de goede band met de gemeente en burgervader) bij stil. Op 9 juli 2004 komt echter de grondlegger van De Kluivers te overlijden: Arnold Lantman. Mede-oprichter en kartrekker in de beginjaren van De Kluivers, er is een hoeksteen van de vereniging heengegaan.

Op 11 december 2004 werden het Prinsenbal en de openingsavond gecombineerd. Maar voor een Prinsenbal moet er wel een Prins zijn… Na het aftreden van Prins Kluif IV werd er veel geraden en gegist, maar weinigen konden vermoeden dat Siem Stam de opvolger zou worden van Cor van Herk. Hij neemt een aloude naam aan: Prins Hap IV zwaait vanaf dat moment de scepter over Kluivenburg. Hein Jan Veeman was door velen getipt als nieuwe Prins, maar hij werd de rechterhand van Prins Hap IV als Adjudant Gajeslaier.
Verder traden Rutger Valk, Ivo Le Noble, Denise de Vries en Anouk Stam toe tot De Kluivers deze avond en werd het Prinsenbal gevierd met maar liefst elf bezoekende verenigingen. Onder hen ook De Maastrichtse Kluivers, die logeerden in Schoorl. De volgende ochtend werden zij door Willem en José Volkers opgehaald, zodat ook zij op de verenigingsfoto’s konden worden vastgelegd.

De acties van De Kluivers zijn al een aantal keer vermeld, maar vanaf 2005 kwam daar één van onze bekendste acties bij: de toiletten schoon houden en het bekers harken tijdens en na Badpop. Dit festival had de nodige hulp nodig en De Kluivers staken hun handen voor een mooie opbrengst natuurlijk graag uit de mouwen. Sindsdien staat deze actie ieder jaar op de planning, om 8.00 uur zaterdagochtend na Badpop.

In de jaren ’00 werd er door Tim Bruin steevast een mooie film gemaakt, die op besloten avonden dan getoond werd. Deze avonden werden misschien niet veel bezocht, maar naar verluidt waren het zeer gezellige en lange avonden…

Op de jaarvergadering van 17 oktober 2006 zijn er een aantal bestuurswijzigingen: Patrick de Waard en Joan Jorink treden toe tot het bestuur. Ook werd de K44 commissie in het leven geroepen, die het 44-jarig bestaan in 2007-2008 ging voorbereiden. Op 11 november zijn er dan ook in de Raad en bij de dansmariekes de nodige veranderingen: afscheid wordt er genomen van Cor van Herk, José Volkers, Ron van Polen, Paulien Bruin, Gerben Stam, Nelleke Bruin, Denise de Vries en Anouk Stam. Maar er zijn ook veel nieuwe leden: Samaina van Langen, Richelle van der Vliet, Kelly en Mandy Mol, Josee Gielens, Lisa Jansen, Tessa Bakker, Denise Bruin en Joy Schoo zijn nieuwe dansmariekes. Marc Bruin en Ivo Le Noble zijn nieuwe raadsleden en Adjudant HJ gaat een dubbelrol bekleden: hij blijft Adjudant, maar treedt ook toe in het bestuur.

Dan stond 2007-2008 voor de deur, het jubileumjaar met het 44-jarig bestaan. In Arno Balder wordt een nieuw Raadslid gevonden, terwijl Jacco de Waard besluit om als medewerker verder te gaan. Met Richard van Duin trad er in 2008 een derde ‘van Duin’ toe tot De Kluivers, naast broer Michel en zus Esther. Met Ron Nolten en Erwin Dam is de Raad dan weer compleet voor het 44-jarig bestaan. Patrick Stam stapt op zijn beurt uit de Raad en wordt de nieuwe Centenscraper.
Tim en Marry Bruin nemen ook afscheid en Marian Volkers wordt de nieuwe vaste filmvrouw van de vereniging.

Met een uitgebreid programma werd het jubileum gevierd en zoals gebruikelijk bij een lustrum werd de Raad van Elf in nieuwe capes en steken gehuld. In het kader van het jubileum organiseert de vereniging op 16 augustus 2008 een Skarrelmarkt op de Kerkstraat, wat een grandioos succes werd. Hieruit bleek wederom dat de Waarlandsers het carnaval ook na 44 jaar nog in hun harten hebben gesloten.