Ordes

De Kluivers kennen een aantal onderscheidingen die we soms jaarlijks, soms bij bijzondere omstandigheden uitreiken. Hieronder het historisch overzicht van deze ordes.


Orde van de Snertpan
De Orde van de Snertpan wordt toegekend aan Waarlanders die bijzondere verdiensten hebben verricht voor het dorp Waarland.

Deze Orde wordt jaarlijks toegekend en is bedoeld om waardering uit te spreken voor een persoon die zich in het recente verleden buitengewoon heeft ingezet voor het dorp en de gemeenschap. Deze eer wordt door het bestuur toebedeeld aan iemand die dit onbaatzuchtig en vrijwillig heeft gedaan.

De uitreiking vindt plaats door de Hofhouding, middels het voorlezen van de onderbouwing voor de Orde. Deze onderbouwing begint dikwijls cryptisch, om langzaam maar zeker duidelijk te maken voor wie de Orde bestemd is. In het navolgende jaar verschijnt deze onderbouwing in volledigheid in de K4.

Winnaars van de Orde van de Snertpan

1987 – S. Jonker
1988 – Mw T. Poland-Stoop
1989 – N. Bruin
1990 – P. Danenberg
1991 – D. Bruin Sz.
1992 – J. Volkers
1993 – J. Zutt
1994 – A. Smit & M. Schrijver
1995 – Cees Schrama
1996 – Siem Bruin & John Oud
1997 – Nic Slagter
1998 – Jaap & Lien Smit
1999 – Piet & Ans Houtenbos
2000 – Agie Bakkum
2001 – Jan Hogerheijde
2002 – Jan Stoop
2003 – Joke van Benschop
2004 – niet uitgereikt
2005 – Jac Moras
2006 – Simonette de Rooij
2007 – Corrie Meester
2008 – Jan Wever
2009 – Truus de Waard
2009 – Bestuur Waarlands Dorpshuis
2010 – Lia Zutt-de Haan
2011 – Gerrit Volkers
2012 – Johan Hoetmer
2013 – Siem Stam
2014 – Fred Stek
2015 – Marian Dam
2016 – Koos & Tonny Bruin
2017 – René Groot
2018 – Jolinda Groot
2019 – Dick Dam
2020 – Theo Wever
2021 – Paul Bakker
2022 – Karen Duin
2023 – Dirk Bruin (Bunder)


Orde van de Toet
De Orde van de Toet is een zeldzame onderscheiding voor bedrijven, instellingen of verenigingen die buitengewone inspanningen hebben verricht voor Waarland.

Deze Orde wordt maar zelden uitgereikt, omdat een organisatie écht een uitzonderlijke prestatie moet hebben geleverd. De onderscheiding wordt uitgereikt aan het bestuur van de organisatie, door middel van het voorlezen van de onderbouwing door de Prins. De onderscheiding wordt altijd toegekend aan de gehele organisatie.

Winnaars van de Orde van de Toet

???? – Stichting BADPOP
2021 – Stichting Sportpodium Waarland


Orde van de Snertpoulet
De Orde van de Snertpoulet wordt toegekend wegens bijzondere verdiensten voor Karnavalsvereniging De Kluivers. Deze Orde wordt maar zelden uitgereikt en in de regel alleen aan (oud-)leden van De Kluivers.

Winnaars van de Orde van de Snertpoulet

2015 – Jacco de Waard
2023 – Hein Jan Veeman


Orde van de Pollepel
De Orde van de Pollepel is een nieuwe Orde, die in 2021 voor het eerst werd uitgereikt. De Orde wordt toegekend aan een persoon die onbaatzuchtig, belangeloos en vrijwillig schenking(en) heeft gedaan aan Karnavalsvereniging De Kluivers.

De uitreiking kan ieder moment van het jaar plaatsvinden, maar geschiedt altijd door de Hofhouding.

Winnaars van de Orde van de Pollepel

2021 – Anne Kubin